GDPR

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ UŽIVATELŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI ARC GROUP S.R.O.

Kdo je Správcem Vašich Osobních údajů?

Správcem osobních údajů shromažďovaných:

je společnost ARC group s.r.o se sídlem na ulici Gen. Fajtla 421, 74251, Mošnov, zapsána C 58154/KSOS Krajský soud v Ostravě (IČO): 02634619; se základním kapitálem ve výši: 200 000 Kč, plně splaceném; e-mail: info@ateliermosnov.cz , tel. +420 777 300 277 (sazba rovna běžnému hovoru – dle ceníku příslušného operátora), - dále jen „Správce", jenž je zároveň Prodávajícím.

Tato pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla") popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány). Tato Pravidla popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte naše Webové stránky a Aplikace, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny. Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A KDY

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás vždy předem žádáme. Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:

Další osobní údaje získáváme, abychom na našich Webových stránkách a v Aplikacích či službách umožnili fungování určitých prvků (features).

Při interakci s našimi Webovými stránkami a Aplikacemi jsou údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem, které daný zážitek poskytují. Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují se Webovými stránkami či Aplikacemi. údaje zahrnují:

NÁSTROJE K ŘÍZENÍ TOHO, CO SHROMAŽĎUJEME

Při používání našich Aplikací Vás taktéž informujeme o tom, že údaje shromažďujeme a používáme, v rámci standardních povolení v obchodech s aplikacemi, operačních systémech pro mobily i v rámci zážitku s Aplikací. Také Vás vyzýváme k udělení souhlasu, kdykoli je to zapotřebí.

V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat to, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací. Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze. Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámil/a.

PROČ A JAK POUŽÍVÁME (ZPRACOVÁVÁME) VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme následujícími způsoby:

Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání. Například, když nakoupíte, můžeme tyto informace použít pro účely účetnictví, auditu a další interní zpracování. Nebo můžeme například použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, použít ke vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich Webových stránek a Aplikací.

Můžeme taktéž použít údaje o tom, jak naše Webové stránky a Aplikace používáte, k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Údaje o tom, jak návštěvníci naše Webové stránky, Aplikace a Služby používají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování či preferencím zákazníků. Například informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky vyhledávají a nacházejí výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace nabízených výrobků ve výkladních skříních našich obchodů.

SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽE SDÍLET:

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

VAŠE SDÍLENÍ

Když používáte určité funkcionality (tzv. features) pro sociální sítě na našich Webových stránkách či v Aplikacích, můžete vytvořit veřejný profil, jenž může obsahovat informace jako je například Vaše internetové jméno, profilový obrázek a město, odkud pocházíte.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji:

Když používáte naše Webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies", informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat. Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Nastavení souborů cookies" nacházející se ve spodní části každé z našich Webových stránek.

předpisy i naše postupy se mění v čase. Pokud se naše Pravidla rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich Webových stránkách i v Aplikacích. Pokud však zásadně změním způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe. Důrazně doporučujeme, abyste si naše Pravidla prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám.